author Mr. Thành: 0938 178 039

Compare Listings

#1 Điều kiện “Cần Thiết” mua Nhà Xã Hội

#1 Điều kiện “Cần Thiết” mua Nhà Xã Hội

10 ĐIỀU KIỆN ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Hổ Trợ Tư Vấn: 0938.178.039

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 

 1.  Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 2.  Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
 3.  Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
 4.  Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
 5.  Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 6.  Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;
 9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
 10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội

 •  Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu dưới 10m2/người.
 •  Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, có hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên và có giấy xác nhận về việc đóng bảo hiểm tại nơi đăng ký tham gia mua , thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
 •  Đối với đối tượng 4, 5, 6 và 7 thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng 1, 8, 9 và 10 thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.
 • Như vậy, Quý khách hàng nào muốn đăng ký mua dự án nhà ở xã hội Bưng Ông Thoàn Quận 9 cần phải thỏa mãn 2 điều kiện trên
⊗⊗Để đơn giản, Quý khách hàng chỉ cần thỏa mãn 3 điều kiện dưới đây là đủ điều kiện để làm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội :

Điều kiện cần thiết để đươc mua nhà ở xã hội.

 1. : Chưa sở hữu nhà ở, đất ở tại TP.HCM
 2. : Thu nhập không đóng thuế thu nhập cá nhân thường xuyên. Nếu đã có gia đình, cả vợ và chồng đều phải không đóng thuế thu nhập cá nhân thường xuyên
 3. : Phải có Sổ hộ khẩu, hoặc KT3 hoặc có xác nhận tạm trú trên 1 năm tại TP.HCM

Trường hợp không có Sổ hộ khẩu, Khách hàng cần phải có thêm Hợp đồng lao động trên 1 năm, và Xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội tại TP.HCM trên 1 năm 

⇒⇒Đối với các trường hợp khó, chuyên viên chúng tôi đều có “Giải Pháp” cho Khách Hàng. Tuy nhiên, Những khách hàng nào “Đã sở Hữu Nhà“tại TP.HCM thì sẽ không được đứng tên trên Hợp Đồng này”

 

HỔ TRỢ TƯ VẤN

0938.178.039

Related posts

Selecting Straightforward Advice Of Amazon Brand Registration

Brand Registry is an Amazon program that allows corporations with registered logos to gain entry to...

Continue reading

Fundamental Aspects For Fba Revenue Calculator – Updated

The Amazon FBA Calculator is a helpful software that calculates margin and clearly breaks out the...

Continue reading

Immediate Advice For Gated Amazon Categories – What’s Needed

Individuals often ask me: What do you promote on Amazon?” I like to smile and say Something...

Continue reading

Join The Discussion