author Mr. Thành: 0938 178 039

Mức giá: Từ đến

Compare Listings

#1 Điều kiện “Cần Thiết” mua Nhà Xã Hội

#1 Điều kiện “Cần Thiết” mua Nhà Xã Hội

10 ĐIỀU KIỆN ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI Hổ Trợ Tư Vấn: 0938.178.039 Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội   Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;  Hộ gia đình nghèo và cận nghèo […]